Posterunkowy PP
Mieczysław Andrzej MILSKI


Imiona rodziców

Władysław,

Data urodzenia

27 I 1912

Miejsce urodzenia

Rzeszów

CV wojskowe

Do policji przyjęty 9 IV 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. stanisławowskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Stanisławowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/3 (30), 764

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry