Posterunkowy PP
Jan BARANOWSKI


Imiona rodziców

Marcel, Julia Mydło

Data urodzenia

23 IX 1895

Miejsce urodzenia

Poczepińce

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej W l. 1918-1919 w POW na Ukrainie i w Wilnie Od 7 VI 1919 do 12 VIII 1921 ochotniczo w żand. wojskowej w pow. tarnopolskim w Chodaczkowie Wielkim i Kupczyńcach W policji od 18 IV 1922 na Posterunku Busk pow. kamionecki i Kudryńce pow. borszczowski Od 3 IV 1925 na Posterunku Szczerzec pow. lwowski Od 12 II 1932 do września 1939 w Komisariace w Tarnopolu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/1 (47), 171

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry