Major tab.
Zygmunt Aleksander SIEWIŃSKI


Imiona rodziców

Antoni, Zofia Gruszczyńska

Data urodzenia

23 II 1895

Miejsce urodzenia

Ostrowiec pow. sokalski

Życiorys cywilny

Żołnierz Legionów Polskich Dwukrotnie ranny podczas walk W WP od 1919 Przydzielony do 4 DP, w której szeregach walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej Po wojnie ukończył OSTab. we Lwowie Przydzielony do 10 dyonu tab Następnie służył w PKU Pińczów PKU Łańcut, jako zca dcy w 5 dyonie tab. w Wydz. Tab. Dep. Kaw. MSWojsk.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3127; MKat., Zbiór rel. i opr.; T. Mikulski, Biogramy jeńców...; Zając, Pokój Wam..

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry