Kapitan
Erazm WOYNIŁŁOWICZ


Imiona rodziców

Leon, Pelagia Pietraszkiewicz

Data urodzenia

25 VI 1891

Miejsce urodzenia

folwark Wiktorowo pow. Mińsk Lit.

CV wojskowe

W 1920 żołnierz 2 Dywizji LitewskoBiałoruskiej. Następnie dowódca kompanii ckm w 86 Pułk PiechotyW 1924 kapitan W 1927: jako Kwatermistrz do 78 Pułk Piechoty

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Jadwiga Slizień
Eleonora Maria Władysław

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 5 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 981, Krzyż Walecznych 1352288, 1352289 MiD WIH

Opcje strony

do góry