Starszy posterunkowy PWŚl.
Henryk KRAL


Imiona rodziców

Aleksander, Marta Kulesza

Data urodzenia

15 XII 1897

Miejsce urodzenia

Szarlej

CV wojskowe

Uczestnik powstań śląskich Działacz społeczny, harcerski i sportowy W PWŚl. co najmniej od 1 VI 1923 Przez wiele lat służbę pełnił w Komisariace w Nowej Wsi pow. katowicki Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (81), 1245

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry