Major
Stanisław TROJAN


Imiona rodziców

Kasper, Franciszek Napierkowska

Data urodzenia

9 II 1894

Miejsce urodzenia

Rozborze pow. przeworski

CV wojskowe

1915 wcielony do armii austr.węg. 1920 : 14 Pułk Piechoty 1931 był dowódca kompanii w Baon KOP „Olkowicze”. 1935 komendant Powiatowa Komenda Uzupełnień Siedlce. 19 III 1937 major

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Aniela Gawłowska
Halina Wanda Henryk

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 015/2 1940

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 897, Krzyż Zasługi 23532, Odrz. 29 IV 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry