Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3200672847,MIKOSZA.html
14.04.2024, 17:19

Podporucznik sap. rezerwy
Feliks MIKOSZA


Imiona rodziców

Józef, Stefania Zienkiewicz

Data urodzenia

30 V 1906

Miejsce urodzenia

Prudziec pow. wilejski

Życiorys cywilny

Państwowa Szkoła Drogowa w Warszawie (1929) SPRSap w CWSap. (1931) Przydzielony do 2 baonu mostów kolej., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy. Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1934 Technik drogowo-wodny Pracownik Zarządu Miejskiego w Brześciu n. Bugiem

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2153; CAW, Ap 5824; J. Tucholski, Mord w Katyniu

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony