Posterunkowy PWŚl.
Karol SKÓRKIEWICZ


Imiona rodziców

Franciszek, Katarzyna Sikora

Data urodzenia

17 VIII 1911

Miejsce urodzenia

Goleszów

CV wojskowe

W PWŚl. od 2 VIII 1937 w komp. kand. Komendy Rez. w Katowicach Od 1 VII 1938 służył w Komisariace Hajduki Wielkie pow. świętochłowicki 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie Od 1 IV 1939 w Komisariace w Cieszynie 21 VI 1939 przeniesiony na Posterunek w Łomnej Dolnej

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/2 (11), 501

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry