Starszy przodownik PP
Wincenty RADZISZEWSKI


Imiona rodziców

Ignacy, Waleria Mrozowska

Data urodzenia

11 X 1895

Miejsce urodzenia

Szczebrzeszyn

CV wojskowe

Od 26 XI 1918 do 24 II 1922 ochotniczo w WP, żand. W policji od 1 V 1923 Co najmniej od 2 IX 1928 pełnił służbę w pow. tomaszowskim – komendant Posterunku w Tyszowcach W 1934 na Posterunku w Kotlicach We wrześniu 1939 ponownie komendant Posterunku w Tyszowcach Przodownik mian. 1 VII 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (61), 1275

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry