Posterunkowy PP
Alojzy MALISZEWSKI


Imiona rodziców

Józef, Maria

Data urodzenia

13 VIII 1910

Miejsce urodzenia

Kreja

CV wojskowe

Do policji przyjęty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do KG 18 II 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do Rez. SzeregowyPP przy KG w Żyrardowie pow. błoński We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Miasta Poznania

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (30), 3053

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry