Starszy posterunkowy PP
Marcin KOZERSKI


Imiona rodziców

Jan, Jadwiga

Data urodzenia

6 X 1893

Miejsce urodzenia

Brześć

CV wojskowe

Uczestnik powstania wielkopolskiego Służył w SL (17 III 1919 – 18 II 1920), WSK (23 II 1920 – 30 XI 1923) W policji od 1 I 1924 (z przerwą od 1 do 31 V 1924) W 1935 służbę pełnił w Prużanie, skąd przeniesiony został do II Komis. w Brześciu n. Bugiem. Od 14 VI 1938 w Komendzie Wojewódzkiej w Brześciu n. Bugiem Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (81), 141

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry