Kapitan int. st. sp.
Michał Franciszek LUBELSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Zuzanna Mazurkiewicz

Data urodzenia

29 IX 1882

Miejsce urodzenia

Hawłowice pow. jarosławski

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie Austriacka Szkoła oficerska W WP od 1918 Ukończył wojenny kurs oficerów gosp. DOGen. Warszawa. Służył w Wojsk. Zakładzie Gosp. w Dęblinie W rejonowych kierownictwach intendentury w Warszawie, Kowlu i Lublinie Od 1928 w stanie spoczynku Przynależny do PKU Nowy Targ

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1978; CAW, Ap 4032; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry