Porucznik piech. rezerwy
Leon DYDUSIAK


Imiona rodziców

Wojciech, Stanisława Gilberstein

Data urodzenia

3 III 1893

Miejsce urodzenia

Przemyśl

CV wojskowe

Od 1909 w Związku Młodzieży .Zarzewie we Lwowie UJK, dr praw W I wojnie w armii austriackiej W WP ochotniczo od 26 XI 1918 do 31 I 1921, Porucznik piech. rezerwy ze starszeństwem 1 VI 1919 PKU Drohobycz 53 pp. W policji od 20 III 1921 do 1 XII 1927 w stopniu komis. PP następnie w Wydziale Bezpieczeństwa Urzędu Woj. Lwowskiego (do 15 VIII 1928) Potem urzędnik samorządowy w Borysławiu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (98), 5711

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry