Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r33521180,FREUND-KRASICKI.html
2022-06-27, 14:00

Pułkownik dypl. piech.
Mikołaj FREUND-KRASICKI


Imiona rodziców

Władysław, Albina Borysiuk

Data urodzenia

1 VI 1888

Miejsce urodzenia

Czernolica pow. obertyński

Życiorys cywilny

Politechnika Lwowska (1913) Członek Związku Walki Czynnej Członek Związku Strzeleckiego Legionista Członek POW W WP od 1918 w 5 pp Leg. Potem w sztabach Przeniesiony do 80 pp – zca dcy pułku W l. 1925–1926 szef sztabu 19 DP Od 1927 dca 19 pp Od 1933 dca Brygady KOP „Wołyń”

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3472; CAW, Ap 1036, 10101, 19596, VM 20–1398, KN 20.1.1931

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony