Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3364418,ZGOL.html
2022-06-29, 18:31

St. Posterunkowy PWŚl.
Antoni ŻGOL


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

26 X 1897

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 I 1925 Służbę pełnił w Komisariace w Nowej Wsi pow. katowicki Następnie w III (do 18 II 1935) i II Komis. w Katowicach Ostatnio w Komisariace w Nowej Wsi

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/1 (88), 1236

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony