Przodownik PP
Leonard KOMOR


Imiona rodziców

Ignacy, Zuzanna Zadurska

Data urodzenia

6 XI 1900

Miejsce urodzenia

Kamionka

CV wojskowe

W WP w żand. pol. od 25 II 1920 do 24 IX 1923. Od 1 XII 1923 do 8 XII 1924 na Posterunku Gran. PP nr 100 w 16 komp. gran. pow. sarneńskiego, następnie Służbę pełnił na Posterunku pow. sarneńskiego w Niemowiczach (do 25 XI 1925) i Załawinie (do 1 VI 1928) jako komendant oraz w Komendzie Powiatowej w Drohiczynie (do 9 XI 1937). Od 10 XI 1937 w Wydz. Śledcz. w Brześciu n. Bugiem Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VI 1924 Przodownik – 1 VII 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (4), 133

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry