Kand. kontr.
Marian TATARKOWSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

1915

CV wojskowe

Do policji przyjęty 15 XI 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do VI Komp. Rez. PP we Lwowie Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/1 (99), 4487

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry