Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r34385,JOZEFOWICZ.html
18.04.2024, 19:33

Podporucznik rezerwy
Stefan JÓZEFOWICZ


Imiona rodziców

Edmund, Zofia Jurczewska

Data urodzenia

31 I 1901

Miejsce urodzenia

Białki pow. siedlecki

CV wojskowe

SPRŁącz. w Zegrzu (1929) Podporucznik mianowany starsz. 1 I 1933 Przydzielony do 4 baonu telegraf.

Życiorys cywilny

Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie (1922) Kurs radiotechniczny w Wyższej Szkole Wawelberga i Rotwanda (1927)

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 035/1 16 IV 1940

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 1525 Arch. PW, 7349 MiD WIH

Opcje strony