Starszy posterunkowy PP
Jan WŁODARCZYK


Imiona rodziców

Jakub, Marianna Supska

Data urodzenia

2 II 1896

Miejsce urodzenia

Wronowice

CV wojskowe

W WP od 7 V 1919 do 16 VII 1921 Po raz pierwszy w policji od 12 X 1922 do 31 III 1923 w Komendzie Powiatowej w Skałacie Zwolniony na własną prośbę Ponownie przyjęty 1 XI 1923 Przydzielony do Komendy Pow. w Kobryniu Służbę pełnił na Posterunku Żabinka pow. kobryński (od 6 XII 1923) Kobryń (od 19 VIII 1925) 10 IX 1933 przeniesiony na Posterunek Kamienica Żyrowiecka pow. brzeski Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (85), 155

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry