Kapitan piech.
Władysław Zygmunt HALKA


Imiona rodziców

Romuald,

Data urodzenia

7 X 1906

CV wojskowe

W WP od 1 IX 1927 Służbę pełniłw53 pp (1934), KOP w Ossowcu (1938) We wrześniu 1939 dowódca komp. .Hnieździłów. baonu KOP .Budsław. Do stopnia Podporucznik awans. 15 VIII 1930 Porucznik . 1 I 1933 Kapitan . 19 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/2 (38), 7061

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry