Porucznik piech. rezerwy
Bolesław Szymon MÜLLER


Imiona rodziców

Jan, Anna Chechłowska

Data urodzenia

28 X 1897

Miejsce urodzenia

Podwołoczyska pow. skałacki

Życiorys cywilny

Uczestnik wojny 1920 jako ochotnik w szeregach 238 pp Ukończył Państwowe I Gimnazjum w Tarnopolu (1920) BPRPiech. nr 7a Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 IX 1932 Przydzielony do 2 p. podh., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. W 1939 zmobilizowany do 39 pp. Nauczyciel Kierownik Szkoły Powszechnej w Łukawcu, pow. lubaczowski

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2068; CAW, Ap 7949, KKiMN 10230038; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry