Komis. PP
Tadeusz Józef Leopold SMOLNICKI


Imiona rodziców

Antoni, Leonia Wanczarowska

Data urodzenia

7 IV 1894

Miejsce urodzenia

Lwów

CV wojskowe

Gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście Uzyskał absolutorium na Wydz. Prawa UJK Od 1912 w II Drużynie Sokoła Macierzy we Lwowie Następnie w Legionie Wschodnim Od 12 X 1914 w Legionach Polskich ps. Tadeusz Sas W l. 1918-1920 w Czerwonym Krzyżu w Skałacie W policji od 20 I 1921 Początkowo służbę pełnił w woj. wołyńskim 3 VIII 1932 przeniesiony do KG - kier. ref. spraw przeciwpaństwowych w Centrali Służby śledcz W 1935 w Urzędzie śledcz. w Łodzi Od 1937 - i nadal we wrześniu 1939 - w Urzędzie śledcz. m.st. Warszawy

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (75), 5841

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry