Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3503041,ZEMBRON.html
2022-06-29, 23:41

Starszy posterunkowy PP
Michał ZEMBROŃ


Imiona rodziców

Walenty, Katarzyna

Data urodzenia

11 IX 1899

Miejsce urodzenia

Wysoka

CV wojskowe

W policji od 1 II 1923 Służbę pełnił w woj. tarnopolskim 28 X 1935 Śledcz. SzF w Warszawie przeniesiony do pionu śledcz We wrześniu 1939 w Wydz. Śledcz. w Tarnopolu Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (63), 468

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony