Przodownik PP
Karol SMYRSKI


Imiona rodziców

Konstanty, Marianna Rokicka

Data urodzenia

6 II 1899

Miejsce urodzenia

Zaklików

CV wojskowe

W Legionach Polskich od 1 VIII 1915 do 17 VII 1917 Internowany Jako małoletni zwolniony 12 III 1918 W WP od listopada 1918 do 1 VIII 1921, żand. Od 15 I 1923 w policji pow. chełmskiego Ukończył Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski W1 932 Służbę pełnił na Posterunku w Rakołupach pow. chełmski W 1936 w pionie śledcz. Komendy Pow. w Tomaszowie Lubelskim

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (13), 4728

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry