Starszy posterunkowy PP
Maksymilian ROSNER


Imiona rodziców

Julian,

Data urodzenia

1898

CV wojskowe

Co najmniej od 1934 służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 na Posterunku w Nalibokach pow. stołpecki Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/3 (74), 3305

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry