Przodownik PWŚl.
Alojzy JASITA


Imiona rodziców

Paweł,

Data urodzenia

14 I 1897

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 1 VII 1922 i przydzielony do pow. pszczyńskiego. Do 31 VIII 1932 pełnił służbę w Oddz. Konnym w Katowicach, następnie w pow. rybnickim na Posterunku w Mokrem i Chwałowicach, od 1 IV 1939 na stanowisku komendanta Post. w Gierałtowicach Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VI 1923

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (11)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry