Starszy posterunkowy PP
Wacław KARPIŃSKI


Imiona rodziców

Piotr, Józefa Rychłowska

Data urodzenia

22 V 1905

Miejsce urodzenia

Pułtusk

CV wojskowe

Ukończył Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Do policji woj. poleskiego przyjęty 3 IV1929 i skierowany do Komendy Pow. w Brześciu n. Bugiem z przydziałem do Komisariatu 21 X 1931 przeniesiony do Urzędu Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. Od 14 X 1938 pełnił służbę jako komendant Posterunku w Czerniach pow. brzeski Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (87), 1278

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry