Starszy posterunkowy PWŚl.
Piotr KORPOK


Imiona rodziców

Wojciech, Rozalia Kwoczall

Data urodzenia

28 IV 1896

Miejsce urodzenia

Siemianowice

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 1 IV 1925 do Komendy Rez. w Katowicach. Początkowo służył w pow. lublinieckim – od 17 IV 1925 do 24 IX 1926 na Posterunku w Piasku, następnie (do 1 VII 1927) na Posterunku w Kośmidrach, skąd przeniesiony został do Komisariatu w Roździeniu (od 1931 pn. Szopienice) pow. katowicki. Od 23 XII 1938 pełnił służbę w Komisariace w Boguminie Nowym pow. frysztacki, od lipca 1939 w Komendzie Powiatowej we Frysztacie Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (29), 1537

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry