Kapitan piech.
Władysław MUKLEWICZ


Imiona rodziców

Adam, Marianna Kolenda

Data urodzenia

28 VII 1894

Miejsce urodzenia

Supraśl

CV wojskowe

W I wojnie w armii rosyjskiej Od 15 VII 1917 do 4 V 1918 w II Korpusie Wschodnim W WP od 1 IX 1919|Służył m.in. jako dowódca komp. wartowniczej w Brześciu n. Bugiem Dca III i IX Baonu Wartowniczego w 79 pp, 81 pp, od 5 VIII 1928 dowódca komp. w Baonie Podchorążych Rez. Piechoty Nr 5. PKU Warszawa Miasto I W kampanii wrześniowej 1939 w Sztabie DOK I jako kier. ref. Mobilizacyjno-uzupełniającego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/2 (79), 5867

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry