Przodownik PP
Jan BARYLEWICZ


Imiona rodziców

Jan, Anna Gruszewska

Data urodzenia

18 VI 1892

Miejsce urodzenia

Sasów

CV wojskowe

Uczestnik I wojny Uczestnik wojny 1920 We wrześniu 1939 służbę pełnił jako komendant Posterunku w Kołodnie pow. krzemieniecki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (32), 453

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry