Posterunkowy PP
Ryszard Marian NOWAKOWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Maria

Data urodzenia

16 III 1912

Miejsce urodzenia

Łódź

CV wojskowe

Do policji przyjęty 8 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Przydzielony do KG 15 X 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do woj. tarnopolskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku Nowe Sioło pow. zbaraski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/3 (12), 2172

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry