Kapitan
Roman POSTĘPSKI


Imiona rodziców

Mikołaj, Felicja Pełka

Data urodzenia

28 II 1906

Miejsce urodzenia

Strzyżowie n. Wisłą

CV wojskowe

Szkoła Pchor. w Warszawie (1925) i Oficerskiej Szkoła Inż. w Warszawie (1927). Porucznik mianowany 15 VIII 1929, Kapitan 19 III 1939. Służył w 10 i 3 p. sap., od 1930 w 3 baonie sap. jako oficer mob.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/2 9 IV 1940 AM 1363

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 5379 MiD WIH

Opcje strony

do góry