Porucznik piech. st. sp.
Tomasz Walerian OLSZEWSKI


Imiona rodziców

Konstanty, Bronisława Maciejczyk

Data urodzenia

28 XI 1893

Miejsce urodzenia

Siedlce

Życiorys cywilny

Gimnazjum (1914) Szkoła Junkrów w Tyflisie (1916) Kurs pchor. piech w Warszawie (1922) W WP od 1919 Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Pełnił służbę w 43 pp (1919–1920) 14 pp (1920) 10 pp (1920–1922) 22 pp (1922–1927) 14 baon KOP (od 1927) W 1934 przeniesiony w stan spoczynku Porucznik ze starsz. 1 VI 1919 Oficerska kadra OK IX. Ranny w 1939 w Brześciu n. Bugiem

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2481; CAW, Ap 558; MKat., Zbiór rel. i opr.; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry