Przodownik PP
Marian CZAK


Imiona rodziców

Walenty, Katarzyna

Data urodzenia

8 IX 1898

Miejsce urodzenia

Pieniaki

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich W 1918 wcielony do armii austriackiej Następnie w niewoli włoskiej Od 20 XII 1918 w Armii gen. Hallera Po powrocie do Polski do 13 V 1921 w WP W policji od 31 VIII 1921 We wrześniu 1939 pełnił służbę w Wydz. śledcz. we Lwowie Przodownik mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (17), 2632

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry