Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r38260,TRZEPALKO.html
2022-07-07, 18:06

Kapitan adm.
Franciszek TRZEPAŁKO


Imiona rodziców

Łukasz, Marianna Śliwiecka

Data urodzenia

2 IV 1891

Miejsce urodzenia

Otwock

Życiorys cywilny

W lutym 1919 został początkowo przyjęty jako urzędnik do Wojsk. Sądu Okr. nr I Podczas wojny polsko-bolszewickiej kierownik kancelarii sądu pol Po wojnie kierownik kancelarii Prokuratury przy Wojsk. Sądzie Okr. nr I Następnie w Wojsk. Sądzie Okr. nr I Od 1935 płatnik 1 paplot. Porucznikze starsz. 1 XI 1920

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3353; CAW, Ap 1166, 3789; RO 1924; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony