Przodownik PP
Konstanty ZIENDARSKI vel ŻANDARSKI


Imiona rodziców

Jan, Marcjanna

Data urodzenia

10 IX 1891

Miejsce urodzenia

Chrościn

CV wojskowe

Co najmniej od 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – służbę pełnił jako komendant Posterunku w Miączynie pow. hrubieszowski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (86), 4373/252 1061

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry