Starszy posterunkowy PP
Michał SZCZERBAL


Imiona rodziców

Wojciech, Maria Majchrzak

Data urodzenia

14 IX 1892

Miejsce urodzenia

Przysieka Stara

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej W niewoli rosyjskiej Od 1 VIII do 1 X 1920 w WP W policji od 22 XI 1920 We wrześniu 1939 służbę pełnił jako zastępca komendanta Post. w Kamieńcu pow. kościański Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (96)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry