Kapitan
Aleksander DUBIEL


Imiona rodziców

Franciszek, Zofia Maciąg

Data urodzenia

7 XII 1906

Miejsce urodzenia

Frampol

CV wojskowe

Biskupiego Gimnazjum Męskiego Seminarium Duchownego w Lublinie Święcenia kapłańskie otrzymał 21 VI 1931 Student Wydziału Teologicznego KUL, uzyskał licencjat Wikariusz Parafii .w. Pawła w Lublinie Harcmistrz ZHP Kapelan DOK II ze starszeństwem 1 I 1939 Początkowo więziony w Kozielsku

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/2 (38), 5860

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry