Porucznik
Henryk Jan MADYJEWSKI


Imiona rodziców

Kazimierz, Leokadia Więcaszek

Data urodzenia

15 V 1913

Miejsce urodzenia

Siedlce

CV wojskowe

Podporucznik piech. ze starszeństwem 15 X 1935 Porucznik piech. – 19 III 1939 W 1939 służył w KOP

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/2 (59), 7057

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry