Major dypl.
Franciszek PIEKARSKI


Imiona rodziców

Jacek, Tekla Filipk

Data urodzenia

7 X 1900

Miejsce urodzenia

Chrzanowie

Życiorys cywilny

Członek POW. Uczestnik wojny 1920. Słuchacz Szkoła Pchor. Wojsk Tab. Służył w 5 dyonie tab. i 8 pap jako oficer mob. Po ukoń czeniu kurs int. w WSWoj. przydzielony do 5 p. lot. w Lidzie na stanowisko zcy komendanta bazy. Major. mianowany 19 III 1939.

Małżonka i dzieci

Żonaty
Syn

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 017/3 1940 AM 1352

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 5464 MiD WIH

Opcje strony

do góry