Przodownik PP
Aleksander GÓRZYŃSKI


Imiona rodziców

Walenty,

Data urodzenia

17 VII 1898

CV wojskowe

W policji od 24 X 1922 Co najmniej od 1936 służył w woj. tarnopolskim We wrześniu 1939 na Posterunku w Borszczowie Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (5), 4545

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry