Posterunkowy PP
Stanisław KOLBUSZ


Imiona rodziców

Franciszek, Maria Niemczyk

Data urodzenia

26 III 1912

Miejsce urodzenia

Brzostek

CV wojskowe

Do policji przyjęty 7 IX 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku Nowe Sioło pow. zbaraski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (16), 2755

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry