Przodownik PP
Józef ŻELAZIŃSKI


Imiona rodziców

Jakub, Antonina

Data urodzenia

29 X 1896

Miejsce urodzenia

Grablin

CV wojskowe

Od 1917 w Armii Polskiej we Francji Potem w Armii gen. Hallera W l. 1919–1920 uczestnik walk z bolszewikami Następnie w wojskowej straży gran. na Kresach W policji od 14 II 1921 Co najmniej od 1933 służył w woj. wileńskim na Posterunku w Krasnem pow. mołodecki i Nowe Troki pow. wileńsko-trocki We wrześniu 1939 na Posterunku w Ostrowie pow. wileńsko-trocki Początkowo więziony w Wilnie W połowie października 1939 przekazany do Ostaszkowa

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/4 (98), 3530

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry