Przodownik PP
Wojciech MALINOWSKI


Imiona rodziców

Wawrzyniec, Maria Wiśniewska

Data urodzenia

12 IV 1899

Miejsce urodzenia

Sowińce

CV wojskowe

W WP od 19 VI 1919 do 19 VII 1922 6 pap. W policji od 16 XII 1922 Początkowo służbę pełnił w Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi (do 16 VII 1924) Skąd przeniesiony został do woj. poleskiego przydzielony na Posterunek Gran. nr 64 w Prypeci pow. łuniniecki (do 29 II 1925) Potem służył w Komisariace w Pińsku (do 31 VIII 1925) Na Post. Kolejowym w Brześciu n. Bugiem (do 10 VI 1927) Jako komendant Posterunku w Ratajczycach pow. brzeski (do 15 III 1928) Następnie w Brześciu n. Bugiem – w Komisariace (do 16 III 1933) Na Post. Kolejowym (do 12 I 1938) Od 13 I 1938 w II Komis. Tam nadal we wrześniu 1939 Przodownik mian. 16 VII 1924

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/3 (22), 165

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry