Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r41253879,LESKIEWICZ.html
30.05.2024, 00:04

Porucznik piech. rezerwy
Henryk LEŚKIEWICZ


Imiona rodziców

Julian, Franciszka Bernacik

Data urodzenia

8 I 1898

Miejsce urodzenia

Garbatka pow. kozienicki

Życiorys cywilny

Ukończył szkołę oficerską w Moskwie W WP od 1918 Uczestnik wojny 1920 w szeregach 35 pp i 202 pp. Potem służył w32 pp Oddz. II Szt. Gł.WPi KOP Od 1931 w rezerwie – został kierownikiem inspekcji w SG i tam od 1938 był referentem w Szefostwie Wywiadu. W 1939 przydzielony do OK I.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2022; CAW, Ap 1769/89/2948

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony