PodKomis. PP
Józef Władysław MŁODOWICZ


Imiona rodziców

Stanisław, Katarzyna Patraszewska

Data urodzenia

30 XII 1898

Miejsce urodzenia

Beńkowa Wisznia

CV wojskowe

W WP w l. 1919–1926 Początkowo w żandarmerii Następnie w 53 Pułku Strzelców Kresowych Do policji przyjęty w 1927 na stanowisko komendanta Post. w Peczyniżynie pow. kołomyjski Potem służył w Stanisławowie i Krakowie W 1933 przeniesiony na Posterunek w Krynicy pow. nowosądecki Od 1934 Komendant Pow. Szubin Tam we wrześniu 1939 Podkomisarz mian. w 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/2 (55), 4314

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry