Starszy przodownik PWŚl.
Józef KILISZ


Imiona rodziców

Jacek, Agata Mnich

Data urodzenia

10 III 1897

Miejsce urodzenia

Malnia

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Działacz plebiscytowy Od 3 II do 3 V 1921 w PGŚl. Uczestnik III powstania śląskiego do 15 VII 1921 Początkowo służbę pełnił w PP (od 26 I do 14 VI 1922) Od 17 VI 1922 w PWŚl. w Komisariace w Chorzowie pow. katowicki (do 2 X 1928), następnie w Wydz. Śledcz. w Królewskiej Hucie (od 1934 r. pn. Chorzów) Tam służył nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/2 (30), 5921

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry