Przodownik PP
Jan BILSKI


Imiona rodziców

Antoni, Aleksandra

Data urodzenia

23 I 1891

Miejsce urodzenia

Śmiłowice

CV wojskowe

W policji od 6 IX 1919 Ostatnio służbę pełnił w woj. kieleckim W 1936 na Posterunku w Pilicy pow. olkuski Następnie w pow. opatowskim - w 1937 na Posterunku w Wólce Lipowej We wrześniu 1939 na Posterunku w Ożarowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (77), 4414

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry