Starszy posterunkowy PP
Edward TRZOP


Imiona rodziców

Stanisław, Marianna

Data urodzenia

13 X 1903

Miejsce urodzenia

Stryszawa

CV wojskowe

Do służby w policji przyjęty 16 I 1929 przez Kdę Woj. w Brześciu n. Bugiem Przez wiele lat w policji woj. poleskiego W styczniu 1938 skierowany do II Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/4 (8), 154

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry