Posterunkowy PWŚl.
Jan KAJZER


Imiona rodziców

Jan, Franciszka Januł

Data urodzenia

17 II 1915

Miejsce urodzenia

Bystra

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 30 VI 1938 Przydzielony do komp. kand. na szer. Komendy Rez. w Katowicach, następnie w Komisariace w Świętochłowicach, skąd 2 X 1938 deleg. na Zaolzie. Od 21 XII 1938 do września 1939 służbę pełnił w Komisariace we Frysztacie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (27), 769

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry